15 An Thuong 26, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
   0236.222.5678 / 0915.604.369
   sales@sheuropahotel.com       www.sheuropahotel.com